PB gázok és Autógáz vizsgálata

http://www.1001freedownloads.com/free-icon/industry-gas-iconA kőolaj bányászata és finomítása során keletkező és kis nyomáson cseppfolyósítható gázokat összefoglaló néven PB gázként (angol megfelelőjeként LPG néven) ismerik a fogyasztók. Ezek a gázok vegyipari alapanyagként, hőtermelés fűtőanyagaként és gépjárművek üzemanyagaként hasznosítatóak.

A fűtési célú cseppfolyósított propán, bután és keverékeinek követelményeit és vizsgálati módszereiket az MSZ 1601 szabvány foglalja össze. A szabvány külön taglalja, hogy a Propán, a Bután és Pébégáz név alatt forgalomba kerülő termékek energetikai alkalmazását alapvetően befolyásoló gáz összetétel, kén tartalom és elpárolgási maradékok értéke mely tartományban mozoghat.

A gépjárművekben használható LPG gépjármű hajtóanyag, elterjedtebb nevén Autógáz követelményeit és vizsgálati módszereit az MSZ EN 589 szabvány foglalja össze. A szabvány az előző termékcsoporton túl kitér a motorikus felhasználást meghatározó kompressziótűrés előírt értékére is.

Mára az ÁMEI Vizsgálólaboratórium felkészült és nagy gyakorlattal végzi ezen termékek mintavételezését és teljes skálájának szabvány szerinti vizsgálatát, minősítését.

Társaságunk felkészültségét a Nemzeti Akkreditáló Hatóság igazolja és ellenőrzi folyamatosan a NAH-1-1240/2018 számú akkreditációs okiratunk fenntartása során, így az általunk végzett vizsgálatok joghatályosak.

Ha Ön

  • pébé gázokat (pl. falugáz) vásárol otthonának fűtésére és független társasággal szeretne meggyőződni a termék minőségéről,
  • propán vagy bután gázt használ speciális ipari tüzelési igényének megoldására és szeretne a géz tisztaságáról meggyőződni,
  • autógázt használ gépjárműve üzemanyagaként, és szeretne a tankolt gáz minőségéről meggyőződni,
  • autógáz töltőállomást üzemeltet és meg akar győződni arról, hogy a beszállított üzemanyag megfelel a szabványban meghatározott minőségnek, akkor

keresse ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.